Quảng Trị: Thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật vá khuyết sọ

Anh Trần Long Thiên ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật vá khuyết sọ. Ảnh: Bội Nhiên.
Anh Trần Long Thiên ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật vá khuyết sọ. Ảnh: Bội Nhiên.
Anh Trần Long Thiên ổn định sức khỏe sau ca phẫu thuật vá khuyết sọ. Ảnh: Bội Nhiên.
Lên top