Quảng Trị thu hồi bến xe mới sử dụng 5 năm để làm dự án đô thị thương mại

Bến xe phía Nam thành phố Đông Hà sẽ bị thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị.  Ảnh: TH.
Bến xe phía Nam thành phố Đông Hà sẽ bị thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị. Ảnh: TH.
Bến xe phía Nam thành phố Đông Hà sẽ bị thu hồi để thực hiện dự án khu đô thị. Ảnh: TH.
Lên top