Quảng Trị: Thêm 72.530 khách hàng mất điện do nước lũ dâng trở lại

Lên top