Quảng Trị: Thanh niên bị xe biển xanh va chạm rồi... mất tung tích 4 tháng