Quảng Trị: Tàu không người với nhiều bao hàng ghi chữ Trung Quốc dạt vào bờ

Các lực lượng vận chuyển hàng và lai dắt tàu gỗ vào bờ bàn giao cho Biên phòng Quảng Trị quản lý. Ảnh: CQCN.
Các lực lượng vận chuyển hàng và lai dắt tàu gỗ vào bờ bàn giao cho Biên phòng Quảng Trị quản lý. Ảnh: CQCN.
Các lực lượng vận chuyển hàng và lai dắt tàu gỗ vào bờ bàn giao cho Biên phòng Quảng Trị quản lý. Ảnh: CQCN.
Lên top