Quảng Trị: Tẩn xuất vĩnh viễn sư trụ trì để người phụ nữ “ngủ qua đêm” ở chùa