Quảng Trị tạm dừng việc cấp chủ trương đầu tư dự án điện gió

Quả đồi ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị san ủi nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mùa mưa lũ vì dự án điện gió. Ảnh: Hưng Thơ.
Quả đồi ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị san ủi nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mùa mưa lũ vì dự án điện gió. Ảnh: Hưng Thơ.
Quả đồi ở xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị san ủi nham nhở, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở mùa mưa lũ vì dự án điện gió. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top