Quảng Trị sẽ xin tạm dừng mô hình kiểm tra “một cửa một lần dừng"

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo  - nơi thực hiện mô hình "một cửa một lần dừng". Ảnh: LC.
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - nơi thực hiện mô hình "một cửa một lần dừng". Ảnh: LC.
Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo - nơi thực hiện mô hình "một cửa một lần dừng". Ảnh: LC.
Lên top