Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Quảng Trị sẽ thu hồi hàng nghìn ha đất của các công ty lâm nghiệp

Diện tích đất do Công ty Lâm nghiệp Đường 9 quản lý bị người dân vào chặt cây, đốt để chiếm đất trồng keo tràm. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất do Công ty Lâm nghiệp Đường 9 quản lý bị người dân vào chặt cây, đốt để chiếm đất trồng keo tràm. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất do Công ty Lâm nghiệp Đường 9 quản lý bị người dân vào chặt cây, đốt để chiếm đất trồng keo tràm. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top