Quảng Trị sẽ thu hồi hàng nghìn ha đất của các công ty lâm nghiệp

Diện tích đất do Công ty Lâm nghiệp Đường 9 quản lý bị người dân vào chặt cây, đốt để chiếm đất trồng keo tràm. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất do Công ty Lâm nghiệp Đường 9 quản lý bị người dân vào chặt cây, đốt để chiếm đất trồng keo tràm. Ảnh: Hưng Thơ.
Diện tích đất do Công ty Lâm nghiệp Đường 9 quản lý bị người dân vào chặt cây, đốt để chiếm đất trồng keo tràm. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top