Quảng Trị ra mắt trung tâm giám sát điều hành thông minh

Trung tâm giám sát đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Trung tâm giám sát đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Trung tâm giám sát đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top