Quảng Trị: Quốc lộ 9 ùn tắc, hàng ngàn ô tô xếp hàng nhiều km

Ùn tắc khủng khiếp tại Km 50 quốc lộ 9 qua tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Ùn tắc khủng khiếp tại Km 50 quốc lộ 9 qua tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Ùn tắc khủng khiếp tại Km 50 quốc lộ 9 qua tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top