Quảng Trị: Phát hiện bom "lùi" sâu 20m trong lòng đất

Quả bom nặng hơn 220kg được phát hiện ở mỏ đá. Ảnh: EOD 1 cung cấp.
Quả bom nặng hơn 220kg được phát hiện ở mỏ đá. Ảnh: EOD 1 cung cấp.
Quả bom nặng hơn 220kg được phát hiện ở mỏ đá. Ảnh: EOD 1 cung cấp.
Lên top