Quảng Trị: Phát hiện 2 cây bút Hồng Hà có khắc tên được chôn cùng hài cốt liệt sĩ

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Xuân Mai. Ảnh: Hưng Thơ.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Xuân Mai. Ảnh: Hưng Thơ.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Xuân Mai. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top