Quảng Trị: Phát hiện 11 hài cốt liệt sĩ ở nông trường Dốc Miếu

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top