Quảng Trị phát hiện 1 trường hợp mắc COVID-19 làm việc ở trung tâm y tế

Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà - nơi một nhân viên được phát hiện mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà - nơi một nhân viên được phát hiện mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà - nơi một nhân viên được phát hiện mắc COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top