Quảng Trị phát động ủng hộ cho TPHCM và các tỉnh phía Nam chống COVID-19

Huyện Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị ủng hộ 200 triệu đồng cho TPHCM và các tỉnh phía Nam phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Huyện Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị ủng hộ 200 triệu đồng cho TPHCM và các tỉnh phía Nam phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Huyện Triệu Phong của tỉnh Quảng Trị ủng hộ 200 triệu đồng cho TPHCM và các tỉnh phía Nam phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top