Quảng Trị: Nước bị yếm khí khiến cá chết hàng loạt ở hồ công viên Fidel

Cá chết ở hồ công viên Fidel TP.Đông Hà. Ảnh: NV.
Cá chết ở hồ công viên Fidel TP.Đông Hà. Ảnh: NV.
Cá chết ở hồ công viên Fidel TP.Đông Hà. Ảnh: NV.
Lên top