Quảng Trị: Nữ công chức tố bị nam đồng nghiệp cưỡng bức

Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong - nơi công tác của chị L.A (phòng làm việc ở tầng 2, bên trái dãy nhà). Ảnh: Hưng Thơ.
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong - nơi công tác của chị L.A (phòng làm việc ở tầng 2, bên trái dãy nhà). Ảnh: Hưng Thơ.
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong - nơi công tác của chị L.A (phòng làm việc ở tầng 2, bên trái dãy nhà). Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM