Quảng Trị: “Nối vòng tay nhân ái” huy động hơn 4,1 tỉ đồng cho người nghèo

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho các đơn vị đồng hành, hỗ trợ cho chương trình. Ảnh: NL.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho các đơn vị đồng hành, hỗ trợ cho chương trình. Ảnh: NL.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa cho các đơn vị đồng hành, hỗ trợ cho chương trình. Ảnh: NL.