Quảng Trị: Nhiều lao động ngành y chưa được thanh toán chế độ đặc thù chống COVID-19

Người lao động ngành Y tỉnh Quảng Trị lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TD
Người lao động ngành Y tỉnh Quảng Trị lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TD
Người lao động ngành Y tỉnh Quảng Trị lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TD
Lên top