Quảng Trị: Nhặt được xấp tiền, trích xuất camera tìm người mất để trả lại

Tổ tuần tra trả lại số tiền cho người đánh rơi. Ảnh: CA Vĩnh Linh cung cấp.
Tổ tuần tra trả lại số tiền cho người đánh rơi. Ảnh: CA Vĩnh Linh cung cấp.
Tổ tuần tra trả lại số tiền cho người đánh rơi. Ảnh: CA Vĩnh Linh cung cấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top