Quảng Trị: Nếu có thí sinh F0, sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tỉnh Quảng Trị họp bàn tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: TN.
Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tỉnh Quảng Trị họp bàn tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: TN.
Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 tỉnh Quảng Trị họp bàn tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: TN.
Lên top