Quảng Trị: Mượn danh cựu chiến binh, bán kỷ niệm chương giả

Bà Dương Thị Hà bỏ ra số tiền 400.000 đồng để mua 4 cái kỷ niệm chương. Nhưng những kỷ niệm chương này là hàng giả.
Bà Dương Thị Hà bỏ ra số tiền 400.000 đồng để mua 4 cái kỷ niệm chương. Nhưng những kỷ niệm chương này là hàng giả.
Bà Dương Thị Hà bỏ ra số tiền 400.000 đồng để mua 4 cái kỷ niệm chương. Nhưng những kỷ niệm chương này là hàng giả.
Lên top