Quảng Trị: Mưa lớn, nước dâng ngập cầu cuốn trôi một học sinh cấp 3

Địa điểm nam học sinh bị nước cuốn trôi. Ảnh: Hưng Thơ.
Địa điểm nam học sinh bị nước cuốn trôi. Ảnh: Hưng Thơ.
Địa điểm nam học sinh bị nước cuốn trôi. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top