Quảng Trị lưu kho, chưa sử dụng lô vaccine COVID-19 tăng hạn sử dụng

Tiêm vaccine cho nhóm 15-17 tuổi ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Tiêm vaccine cho nhóm 15-17 tuổi ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Tiêm vaccine cho nhóm 15-17 tuổi ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Lên top