Quảng Trị: Lo lắng lây lan dịch bệnh vì tiêu hủy bò viêm da nổi cục sơ sài

Chính quyền và người dân chôn lấp con bò bị chết do dịch bệnh được vứt trên đường. Ảnh: AV.
Chính quyền và người dân chôn lấp con bò bị chết do dịch bệnh được vứt trên đường. Ảnh: AV.
Chính quyền và người dân chôn lấp con bò bị chết do dịch bệnh được vứt trên đường. Ảnh: AV.
Lên top