Quảng Trị: Liên tiếp phát hiện người nhập cảnh trái phép từ Lào về

Những người trở về từ Lào làm thủ tục khai báo y tế tại trạm y tế. Ảnh: HT.
Những người trở về từ Lào làm thủ tục khai báo y tế tại trạm y tế. Ảnh: HT.
Những người trở về từ Lào làm thủ tục khai báo y tế tại trạm y tế. Ảnh: HT.
Lên top