Quảng Trị liên tiếp phát hiện các vụ xuất nhập cảnh trái phép

2 đối tượng nhập cảnh trái phép (bên phải ảnh) bị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập phát hiện vào trưa ngày 3.5. Ảnh: BP cung cấp.
2 đối tượng nhập cảnh trái phép (bên phải ảnh) bị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập phát hiện vào trưa ngày 3.5. Ảnh: BP cung cấp.
2 đối tượng nhập cảnh trái phép (bên phải ảnh) bị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hướng Lập phát hiện vào trưa ngày 3.5. Ảnh: BP cung cấp.
Lên top