Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

QUẢNG TRỊ: Liên tiếp phát hiện bom lớn ở khu vực biên giới