Quảng Trị: Lập "Quỹ cho con" bảo trợ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

"Quỹ cho con" trao giấy chứng nhận bảo trợ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Châu.
"Quỹ cho con" trao giấy chứng nhận bảo trợ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Châu.
"Quỹ cho con" trao giấy chứng nhận bảo trợ trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Châu.
Lên top