Quảng Trị kích hoạt các biện pháp phòng dịch

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị tuần tra, kiểm soát dọc biên giới để ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phan Vĩnh.
Lực lượng Biên phòng Quảng Trị tuần tra, kiểm soát dọc biên giới để ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phan Vĩnh.
Lực lượng Biên phòng Quảng Trị tuần tra, kiểm soát dọc biên giới để ngăn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Phan Vĩnh.
Lên top