Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Quảng Trị khánh thành thêm một thủy điện trên sông Đakrông

Nhà máy thủy điện Đakrông 4. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy thủy điện Đakrông 4. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy thủy điện Đakrông 4. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top