Quảng Trị khánh thành thêm một thủy điện trên sông Đakrông

Nhà máy thủy điện Đakrông 4. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy thủy điện Đakrông 4. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy thủy điện Đakrông 4. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top