Quảng Trị khám sàng lọc COVID-19 cho công nhân tại các khu công nghiệp

Khám sàng lọc cho công nhân tại các khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Sở Y tế Quảng Trị.
Khám sàng lọc cho công nhân tại các khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Sở Y tế Quảng Trị.
Khám sàng lọc cho công nhân tại các khu công nghiệp ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Sở Y tế Quảng Trị.
Lên top