Quảng Trị: Hơn 20 chữ ký đề nghị UBND tỉnh không thu hồi ban quản lý dự án

9 lãnh đạo Sở GTVT Quảng Trị thống nhất kiến nghị hủy việc thu hồi Ban QLDA từ Sở lên trực thuộc UBND tỉnh. Ảnh: L.C.C
9 lãnh đạo Sở GTVT Quảng Trị thống nhất kiến nghị hủy việc thu hồi Ban QLDA từ Sở lên trực thuộc UBND tỉnh. Ảnh: L.C.C
9 lãnh đạo Sở GTVT Quảng Trị thống nhất kiến nghị hủy việc thu hồi Ban QLDA từ Sở lên trực thuộc UBND tỉnh. Ảnh: L.C.C
Lên top