Quảng Trị: Hội phụ nữ không tổ chức tiếp khách trong ngày 20.10 để về với chị em

Một hoạt động kỷ niệm ngày 20.10 của Hội Phụ nữ cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HPN.
Một hoạt động kỷ niệm ngày 20.10 của Hội Phụ nữ cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HPN.
Một hoạt động kỷ niệm ngày 20.10 của Hội Phụ nữ cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HPN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top