Quảng Trị: Hỗ trợ cơ sở y tế đỡ phải "xoay tiền" lo cho bệnh nhân COVID-19

Hỗ trợ suất ăn cho F1 trong khu cách ly phòng dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Hỗ trợ suất ăn cho F1 trong khu cách ly phòng dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Hỗ trợ suất ăn cho F1 trong khu cách ly phòng dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT.
Lên top