Quảng Trị gửi tặng gần 600 tấn hàng cho các tỉnh miền Nam chống COVID-19

Nông sản do nông dân ủng hộ được tập kết để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam. Ảnh: Hưng Thơ.
Nông sản do nông dân ủng hộ được tập kết để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam. Ảnh: Hưng Thơ.
Nông sản do nông dân ủng hộ được tập kết để vận chuyển vào các tỉnh phía Nam. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top