Quảng Trị: Giảm giá điện, tiền điện cho khách hàng ảnh hưởng bởi COVID-19

Người lao động Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện. Ảnh: MT.
Người lao động Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện. Ảnh: MT.
Người lao động Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện. Ảnh: MT.
Lên top