Quảng Trị: Giám đốc BQL dự án đầu tư và xây dựng chính thức thôi chức

Đường Cao Thắng tại thị trần Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) do Ban QLDA huyện Hướng Hóa chủ đầu tư để xảy ra nhiều tai tiếng, dư luận xấu. Ảnh: P.V
Đường Cao Thắng tại thị trần Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) do Ban QLDA huyện Hướng Hóa chủ đầu tư để xảy ra nhiều tai tiếng, dư luận xấu. Ảnh: P.V
Đường Cao Thắng tại thị trần Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) do Ban QLDA huyện Hướng Hóa chủ đầu tư để xảy ra nhiều tai tiếng, dư luận xấu. Ảnh: P.V
Lên top