Quảng Trị: Đường giao thông tiền tỉ chưa bàn giao đã bị hỏng

Đường mới thi công xong, chưa bàn giao đã nát. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường mới thi công xong, chưa bàn giao đã nát. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường mới thi công xong, chưa bàn giao đã nát. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top