Quảng Trị được hỗ trợ 100 tỉ nối đường độc đạo ở nơi thường xuyên sạt lở

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở vào tháng 10.2020. Ảnh: HT.
Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở vào tháng 10.2020. Ảnh: HT.
Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở vào tháng 10.2020. Ảnh: HT.
Lên top