Quảng Trị dừng tổ chức lễ hội và khai trương du lịch biển, đảo

Giải Đua thuyền truyền thống nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông dừng triển khai để phòng dịch COVID-19. Ảnh: HT
Giải Đua thuyền truyền thống nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông dừng triển khai để phòng dịch COVID-19. Ảnh: HT
Giải Đua thuyền truyền thống nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông dừng triển khai để phòng dịch COVID-19. Ảnh: HT
Lên top