Quảng Trị dùng công nghệ AI đo thân nhiệt ở các chốt kiểm tra y tế

Khai báo y tế bằng cách quét QR Code bằng tính năng camera trên điện thoại di động. Ảnh: Hưng Thơ.
Khai báo y tế bằng cách quét QR Code bằng tính năng camera trên điện thoại di động. Ảnh: Hưng Thơ.
Khai báo y tế bằng cách quét QR Code bằng tính năng camera trên điện thoại di động. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top