Quảng Trị dừng các hoạt động, sự kiện đông người để phòng dịch COVID-19

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị giám sát và đưa người nhập cảnh đi cách ly ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị giám sát và đưa người nhập cảnh đi cách ly ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị giám sát và đưa người nhập cảnh đi cách ly ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top