Quảng Trị: Dỡ bỏ phong tỏa 2 khu dân cư tại TP.Đông Hà

Khu dân cư ở TP.Đông Hà được dỡ lệnh phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ.
Khu dân cư ở TP.Đông Hà được dỡ lệnh phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ.
Khu dân cư ở TP.Đông Hà được dỡ lệnh phong tỏa. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top