Quảng Trị điều trị thành công co quắp mi mắt và co giật nửa mặt vô căn

Thầy thuốc của Bệnh viện Mắt Quảng Trị chuẩn bị thực hiện kỹ thuật mới trong điều trị bệnh lý mắt. Ảnh: NVCC
Thầy thuốc của Bệnh viện Mắt Quảng Trị chuẩn bị thực hiện kỹ thuật mới trong điều trị bệnh lý mắt. Ảnh: NVCC
Thầy thuốc của Bệnh viện Mắt Quảng Trị chuẩn bị thực hiện kỹ thuật mới trong điều trị bệnh lý mắt. Ảnh: NVCC
Lên top