Quảng Trị đề nghị bổ sung phụ cấp đặc biệt 6 xã biên giới có điều kiện đặc biệt khó khăn

Giáo viên công tác ở vùng biên giới của huyện Hướng Hóa hằng ngày phải xuống sông xách nước dùng cho sinh hoạt. Ảnh: Hưng Thơ.
Giáo viên công tác ở vùng biên giới của huyện Hướng Hóa hằng ngày phải xuống sông xách nước dùng cho sinh hoạt. Ảnh: Hưng Thơ.
Giáo viên công tác ở vùng biên giới của huyện Hướng Hóa hằng ngày phải xuống sông xách nước dùng cho sinh hoạt. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top