Quảng Trị: Đề nghị biên phòng chấn chỉnh việc không đảm bảo giãn cách xã hội

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc Biên phòng Quảng Trị chưa chấp hành việc giãn cách xã hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc Biên phòng Quảng Trị chưa chấp hành việc giãn cách xã hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc Biên phòng Quảng Trị chưa chấp hành việc giãn cách xã hội. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top