Quảng Trị: Đạt tiêu chí và điều kiện để được chứng nhận loại trừ sốt rét

Tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi truyền bệnh sốt rét. Ảnh: Bội Nhiên
Tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi truyền bệnh sốt rét. Ảnh: Bội Nhiên
Tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi truyền bệnh sốt rét. Ảnh: Bội Nhiên
Lên top