Quảng Trị: Đặt mục tiêu trồng mới 1 tỉ cây xanh để bảo vệ môi trường sống

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trồng cây đầu năm mới. Ảnh: TN
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trồng cây đầu năm mới. Ảnh: TN
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trồng cây đầu năm mới. Ảnh: TN
Lên top